Partneři a dodavatelé

Partneři a dodavatelé

Ing. Zdeněk Rizner

 • - od roku 1990 působí v oblasti inženýrské činnosti, projektování staveb a jako technický dozor stavebníka
 • - autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby - ČKAIT 1004039
 • - autorizovaný inspektor

Ing. Petr Rizner

 • - od roku 1991 působí v oblasti inženýrské činnosti a projektování staveb
 • - více jak 10 let vedoucí stavebního odboru

Ing. Nikola Kučerová

 • - projekční a inženýrská činnost, dozorování staveb
 • - nízkoenergetické a pasivní domy

Externí stálí dodavatelé

 • - RIZNER, s.r.o. - projekční a inženýrská činnost, dozorování staveb
 • - STATIKA BÁRTA s.r.o. - statika staveb, dílenské dokumentace ocelových konstrukcí
 • - Ing. Jan Šrámek - energetický auditor, hodnocení energetické náročnosti budov
 • - ABRAS projektový ateliér s.r.o. - požárně bezpečnostní řešení staveb
 • - Ing. Petr Králíček - KART - požárně bezpečnostní řešení staveb
tel.: 775 912 705 | e-mail: david@ridaprojekt.cz