Nabídka služeb

Partneři a dodavatelé

Projektové dokumentace

 • - pasporty staveb
 • - dokumentace pro územní řízení
 • - dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby
 • - dokumentace pro výběr zhotovitele
 • - prováděcí dokumentace

Komplexní inženýrská činnost

 • - zajištění vydání stavebního povolení či ohlášení stavby
 • - zastupování stavebníka před stavebním úřadem, jednání s dotčenými orgány

Další služby

 • - poradenská činnost
 • - zajištění polohopisného a výškopisného zaměření pozemku
 • - zajištění průkazů energetické náročnosti budovy (PENB)
 • - požárně bezpečnostní řešení
 • - zajištění radonového průzkumu
 • - vypracování rozpočtu staveb

Rozsah zpracování projektu je vždy přizpůsoben individuálním požadavkům a nárokům každého jednotlivého zadání. V dokumentaci jsou vždy zapracovány požadavky dotčených orgánů, statika stavby a požadavky požárně bezpečnostního řešení, aby v průběhu výstavby nedocházelo k nejasnostem a stavebník neměl při stavbě problémy typu: "jaký typ betonu mám objednat, či jaký ocelový profil musím použít". Prioritou je flexibilní kontakt s klientem a splnění zadaných požadavků.

tel.: 775 912 705 | e-mail: david@ridaprojekt.cz