Nabízené služby

Kompletní přehled
nabízených služeb

Spolupráce

Seznam partnerů
a externích dodavatelů.

Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů
se na mě neváhejte obrátit.

Projekční a inženýrská činnost Blansko

rodinné domy | bytové domy | občanská výstavba

Zaměřuji se na komplexní projekční a inženýrskou činnost, specializuji se na rodinné domy, bytové domy a občanskou výstavbu.

Projekty zpracovávám v rozsahu od konceptu, studie, dokumentace k územnímu řízení a stavebnímu povolení či ohlášení stavby, dokumentace pro výběr zhotovitele včetně dokumentace prováděcí.

Během zpracovávání dokumentace úzce spolupracuji s prověřenými odbornými specialisty a techniky.

V dokumentaci jsou vždy zapracovány požadavky dotčených orgánů, statika stavby a požadavky požárně bezpečnostního řešení, aby v průběhu výstavby nedocházelo k nejasnostem a stavebník neměl při stavbě problémy typu: "jaký typ betonu mám objednat, či jaký ocelový profil musím použít".

V průběhu realizace stavby zajišťuji pro stavebníka autorský dozor tak, aby výsledné dílo bylo provedeno v souladu s odevzdanou projektovou dokumentací, příslušnými právními předpisy.

tel.: 775 912 705 | e-mail: david@ridaprojekt.cz